Ministerie VWS bezoekt het Zorglandgoed

23-04-2014 20:00

Vandaag is het Zorglandgoed bezocht door Anno Plomp, Coördinator strategie Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Samen met Annemarije Jonker en Gerja Ritsema van het zorgkantoor Friesland kwam hij kijken hoe de PGB gelden besteed worden in een ouderinitiatief, zoals het Zorglandgoed Laagduurswoude is. Hij was onder de indruk en sprak zijn bewondering uit over wat er op Zorglandgoed Laagduurswoude gerealiseerd is in nog geen 5 jaar tijd. 'Het Zorglandgoed Laagduurswoude te Makkinga is een voorbeeld voor alle zorginstellingen', aldus Anno Plomp. Deze mooie woorden namen Inge en Fred namens het Zorglandgoed graag in ontvangst en zijn hier erg trots op.

Van links naar rechts: Anno Plomp, Fred Dijkstra, Inge Bodde, Gerja Ritsema, Annemarije Jonker