Aanmelden en plaatsen

Wanneer een cliënt zich bij ons aanmeldt, maken we eerst een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek kunnen we uitgebreid kennismaken en volgt een intake. Op die manier leren we elkaar beter kennen en krijgen we duidelijk wat de cliënt graag wil en nodig heeft. Het is belangrijk dat de cliënt een indicatie heeft. Is er wel een zorgvraag maar geen indicatie, dan kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instantie om dit aan te vragen.

 

Na het kennismakingsgesprek en de intake wordt er een afspraak gemaakt met de client om een aantal dagen op het Zorglandgoed te komen logeren. In de logeerperiode kan de cliënt ervaren hoe het is om op het Zorglandgoed te wonen en kunnen we bekijken of het klikt met de andere bewoners. Als de logeerperiode van beide kanten goed is bevallen, kan er worden overgegaan tot plaatsing in één van de appartementen. Er wordt een zorgovereenkomst gesloten, zakelijke afspraken worden geregeld en er wordt een zorgleefplan opgesteld met daarin de wensen, mogelijkheden en zorgvraag van de cliënt.

 

In de volgende situaties is geen plaatsing mogelijk:

- verslavingproblematiek van drugs, alcohol of gokken

- wanneer er sprake is van gepleegde strafbare feiten

- wanneer de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen

- ernstige psychiatrische problematiek