Aanmelden en plaatsen

Wanneer u zich bij ons aanmeld maken we eerst een afspraak voor een kennismaking en rondleiding op ons Zorglandgoed. 

Als de eerste kennismaking van beiden kanten goed is bevallen, dan volgt daarna een meedraai dag op onze Dagbesteding met als doel elkaar beter te leren kennen en duidelijk te krijgen wat u graag wilt en nodig heeft. Het is belangrijk dat u een CIZ indicatie heeft. Is er wel een zorgvraag maar nog geen indicatie, dan kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste instantie om dit aan te vragen.

Na het kennismaken en meedraaien nodigen wij u uit om een aantal dagen op het Zorglandgoed te komen logeren. In de logeerperiode kunt u ervaren hoe het is om op het Zorglandgoed te wonen en kunnen we bekijken of het klikt met de andere bewoners. Dat laatste vinden we heel belangrijk; op uw woonplek moet u zich tenslotte thuis kunnen voelen!  Als de logeerperiode van beide kanten goed is bevallen, kan er worden overgegaan tot plaatsing in één van de appartementen. Er wordt een zorgovereenkomst gesloten, zakelijke afspraken worden geregeld en er wordt een zorgleefplan opgesteld met daarin uw zorgvraag, wensen en mogelijkheden en de afspraken die wij met elkaar daarover hebben gemaakt.

 

In de volgende situaties is geen plaatsing mogelijk:

- verslavingproblematiek van drugs, alcohol of gokken

- wanneer er sprake is van gepleegde strafbare feiten

- wanneer de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen

- ernstige psychiatrische problematiek