Klachtenregeling

Een klacht, uw recht, onze aandacht om te verbeteren

Bij  Zorglandgoed Laagduurswoude streven wij naar een hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien. Daarom hebben wij het volgende geregeld voor de behandeling van uw klachten:

Wij hebben een folder gemaakt over de wijze waarop u of uw naasten en andere betrokkenen klachten kunnen indienen en lichten dit toe tijdens het  intakegesprek. Bij de folder is een klachtenformulier gevoegd. Hiermee kunt u uw klacht kenbaar maken en/of naasten machtigen om een klacht in te dienen namens u.

Wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, Stichting Klachtencommissie GezondheidszorgU kunt zich bij ontevredenheid van het oplossen van uw klacht door ons als organisatie of direct, wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

U kunt een klachtenregelement opvragen bij de organisatie. In dit klachtenregelement staat beschreven op welke wijze er wordt omgegaan met klachten