Gospelkoor zamelt geld in voor spelmateriaal Zorglandgoed

18-11-2016 17:15

Gospelkoor 'Onze Opdracht' , waar de moeder van Silvan, Jenda Pierik koorlid is, heeft op 30 oktober een benefietmusical opgevoerd. De opbrengst van de collecte was bestemd voor de aanschaf van spelmateriaal voor het Zorglandgoed. Op 18 november kwamen enkele leden van het gospelkoor een cheque overhandigen , die door Douwe,Fred en Inge in ontvangst werd genomen. Wat een fantastische actie. Wij willen Jenda en het gospelkoor heel erg bedanken voor dit geweldige bedrag.